Prijavite se na sustav

Nastava Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti
2016/2017 akademska godina
Molimo odaberite studij i godinu studija u glavnom izborniku.
Zimski semestar Ispitni rokovi
Ljetni semestar
* Broj sati:  P = Predavanja S = Seminarski V = Vježbe T = Terenska nastava

ŠIFRA NAZIV KOLEGIJA NASTAVNICI P S V T ECTS TIP
Programiranje 2 (IN01006)
2016/2017
ECTS: 8 Obvezan
Preddiplomski studij
Informatika

Preduvjeti za upis

Nema preduvjeta

Kompetencije

Stječu se temeljna znanja o programiranje u C++ jeziku. Upoznaju se temeljni algoritmi i strukture podataka

Nositelj/i kolegija

Marko Rosić

Nastava

Predavanja
Vježbe
Seminari
Terenska nastava

2016/2017 akademska godina
×