Novosti

Predsjedniku Hercegu uručena plaketa Fakulteta prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Prof. dr. sc. Mario Vasilj, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru  uručio je danas  dr. sc. Nevenku Hercegu, predsjedniku Vlade Hercegovačko-neretvanske županije plaketu za uspješnu suradnju i osobit doprinos djelovanju Fakulteta.Uručujući plaketu, dekan Vasilj naglasio je značajnu ulogu predsjednika Hercega u potpori otvaranju i radu dodiplomskog, diplomskog i doktorskog studija turizma i zaštite okoliša, te opremanju potrebnih laboratorija.

Predsjednik Herceg zahvalio je na dobivenom priznanju kazavši kako ga doživljava kao potvrdu dosadašnjeg rada i zalaganja, te kao poticaj za nastavkom suradnje i realiziranja projekata značajnih kako za Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti tako i za visokoškolsko obrazovanje u cijelosti.

Izvor: Službena web stranica Vlade Hercegovačko neretvanske županije - www.vlada-hnz-k.ba